POSTĘPOWANIE SĄDOWE

  • reprezentacja w procesach cywilnych przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz Sądem Najwyższym
  • prowadzenie mediacji w zakresie sporów cywilnoprawnych
  • przygotowywanie pism procesowych w toku sprawy
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
  • obrona klientów indywidualnych oraz podmiotów zbiorowych w procesach karnych i karnych skarbowych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentacja przed sądem karnym oskarżycieli posiłkowych i prywatnych
Kancelaria Adwokacka adwokat Sylwia Szymczak
45-075 Opole, ul. Krakowska 25/3, + 48 77 44 10 474, szymczak@kancelariaszymczak.pl
Postępowania sądowe - Kancelaria adwokacka Sylwia Szymczak Usługi prawne w Opolu - Kancelaria adwokacka Sylwia Szymczak
Strony internetowe Redsoft.pl