Usługi prawne w Opolu

PRAWO RODZINNE

  • prowadzenie mediacji rodzinnych w okresie kryzysu małżeńskiego w asyście profesjonalnego psychoterapeuty współpracującego z Kancelarią
  • postępowanie pozasądowe w zakresie ustalenia warunków rozwodu, wysokości renty alimentacyjnej i kontaktów rodziców z dziećmi oraz zasad podziału majątku dorobkowego małżonków
  • przygotowanie procesu sądowego, pomoc w gromadzeniu dowodów na okoliczność winy małżonka, zorganizowanie współpracy z prywatnym detektywem
  • profesjonalna pomoc psychologa i psychiatry dla małoletnich dzieci z rozbitych rodzin
  • zorganizowanie grup wsparcia dla kobiet i mężczyzn w czasie trwania rozpadu małżeństwa
  • pomoc w zakresie egzekwowania kontaktów rodzica z dzieckiem w przypadku ich utrudniania lub uniemożliwiania przez drugą stronę
  • prowadzenie procesów sądowych w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, o przysposobienie, o uregulowanie kontaktów z dziećmi, o egzekucję kontaktów osobistych, o ustalenie ojcostwa, etc.
  • prowadzenie negocjacji pozasądowych dotyczących składu i wartości majątku dorobkowego małżeńskiego i sposobów jego podziału
  • prowadzenie postępowań sądowych, dotyczących podziału majątku dorobkowego stron przy szerokiej współpracy rzeczoznawcy majątkowego z dziedziny wyceny ruchomości i nieruchomości, a także majątku przedsiębiorstwa, w tym spółek
Kancelaria Adwokacka adwokat Sylwia Szymczak
45-075 Opole, ul. Krakowska 25/3, + 48 77 44 10 474, szymczak@kancelariaszymczak.pl
Usługi prawne w Opolu - Kancelaria adwokacka Sylwia Szymczak
Strony internetowe Redsoft.pl