PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

  • zakładanie spółek prawa handlowego, w tym także przygotowanie i negocjowanie umów oraz statutów spółek, przygotowanie dokumentów koniecznych do ich rejestracji oraz reprezentacja przed sądem rejestrowym
  • sporządzanie uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także uchwał zarządu i rady nadzorczej
  • reorganizacja prawna spółek wraz z przygotowaniem zmian umów spółek
  • doradztwo w zakresie zbywania udziałów oraz akcji, a także przygotowywanie umów nabycia i zbycia udziałów oraz akcji, w tym również z opcjami
  • opracowywanie regulaminów zarządu i rady nadzorczej
  • sporządzanie umów z członkami zarządu i prokurentami
Kancelaria Adwokacka adwokat Sylwia Szymczak
45-075 Opole, ul. Krakowska 25/3, + 48 77 44 10 474, szymczak@kancelariaszymczak.pl
Prawo spółek handlowych - Kancelaria adwokacka Sylwia Szymczak Usługi prawne w Opolu - Kancelaria adwokacka Sylwia Szymczak
Strony internetowe Redsoft.pl